celluguard® - Opis technologii

 • Drukuj
Zabezpieczamy skutecznie przed wtórnym pyleniem odpady paleniskowe z ponad 50% wytworzonej energii elektrycznej w Polsce!

Podstawowym problemem środowiskowym współczesnego świata jest zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Polega ono na wprowadzeniu do powietrza substancji stałych, ciepłych czy gazowych, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę, wody i gleby. Główne zanieczyszczenia, które przedostają się do powietrza atmosferycznego można podzielić na pyły i gazy.

Emisja pyłów do atmosfery spowodowana jest przede wszystkim przez przemysł energetyczny i wydobywczy. W chwili obecnej czołowe przedsiębiorstwa czynią ogromne starania w celu minimalizacji emisji. Uciążliwe pylenie bezpośrednio wpływa na zdrowie ludzi, organizmy żywe, roślinność, wodę, glebę, drogi, budowle, a także często drogi sprzęt. Występuje ono, ilekroć wiatr porywa pyły ze składowisk i roznosi je dookoła na pobliskie tereny. Zanieczyszczenia te łatwo przenoszą się nawet na duże odległości (nawet 500 km). Powodują zmiany klimatu otoczenia, choroby płuc ludności, nierzadko uciążliwy zapach. Jednakże pomimo podejmowanych zabiegów w dalszym ciągu występuje pewna uciążliwość. Dlatego niezwykle istotną sprawą jest ochrona powietrza przed wtórnym pyleniem. Na szczęście wraz z rozwojem przemysłu, postępuje także rozwój technologii zapobiegających pyleniu. W tej dziedzinie skuteczną technologię kontroli pylenia opracowała polska firma AGATA.

Technologia celluguard® skutecznie chroni przed skutkami wtórnego pylenia oraz zjawiskiem smogu.

Dust control celluguard application

Lądowa aplikacja hydrodynamiczna dustergentu celluguard® na pylącym składowisku.Skuteczność dustergentu celluguard® jest potwierdzona odpowiednimi referencjami największych przedsiębiorstw w Polsce. Wykonaliśmy już w sumie ponad 6 mln kwadratowych powierzchni.

To zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewnia swą skuteczność ze względu na to, iż natychmiast po nałożeniu wiąże się z podłożem (glebą, popiołem, żużlem, miałem, itp) i  w takiej postaci pozostaje przez określony termin. Kompozycja może być bowiem dobrana na określony okres i jest uwarunkowana rodzajem pylącego podłoża (świeży popiół, popiół ustabilizowany, pył kopalniany (rudy siarki, żelaza), żuzel, odpad poflotacyjny, itp).

Stosowane klasy zabezpieczenia przed pyleniem:

 • Klasa A - długoterminowa - od 6 do 12 miesięcy.
 • Klasa B - średnioterminowa - od 3 do 6 miesięcy.
 • Klasa C - krótkoterminowa - od 0 do 3 miesięcy.

 celluguard do kontroli pylenia. Dust control

Dustergent celluguard® w chwili po hydrodynamicznej aplikacji na pylącym terenie.

 

Obszary zastosowania:

 • kontrola pylenia (zapobieganie przemieszczaniu się drobnych cząstek),
 • kontrola erozji wodnej i wietrznej gleb,
 • ograniczenie zjawiska smogu,
 • stabilizacja plaż popiołowych, hałd, skarp i nasypów pylistych (mpż, żużel, popiół, miał, odpad poflotacyjny, itp),
 • powstrzymywanie ekspansji różnego rodzaju zanieczyszczeń i odpadów,
 • tworzenie technicznych powierzchni jezdnych na drogach nieutwardzonych,
 • pokrywanie i zabezpieczenia składu materiałów pylistych (cement, klinkier, gipsy, rea-gipsy, itp),
 • użyźnianie gruntów bezglebowych (dodatkowa opcja),
 • zmniejszenie pylenia na składowiskach UPS czyli Uboczne Produktów Spalania,
 • zabezpieczenie sorbentów rtęci,
 • zmniejszenie pylenia na składowiskach węgla,
 • zmniejszenie pylenia w kopalniach kruszyw,
 • kontrola odoru (odour control). Kontrola brzydkiego zapachu. (np. cuchnących składowisk odpadów),
 • zabezpieczanie pylących terenów na farmach solarnych i fotowoltaicznych (ochrona wydajności paneli),
 • zabezpieczenie peletu węglanu wapnia/węgla,
 • zabezpieczanie lądowisk i pasów startowych dla samolotów i śmigłowców,
 • ochrona gleb i wód, wyschniętych jezior,
 • zabezpieczanie pylących terenów poligonów wojskowych,
 • zabezpieczanie skarp i nasypów,
 • stabilizacja gleb, gruntów, dróg,
 • zabezpieczanie składowisk odpadów fabrycznych,
 • zabezpieczanie składowisk odpadów komunalnych.

  
Unikalne cechy technologii

 • oszczędza ogromne ilości wody,
 • bezpieczna dla mikrosfery,
 • bezpieczna dla środowiska,
 • ulega biodegradacji,
 • anty-smogowa,
 • bezwonna,
 • odporna na promieniowanie UV,
 • niezwykła stabilność chemiczna i termiczna,
 • wolna od poliolefinów i bituminów,
 • długotrwały efekt działania,
 • łatwy i skuteczny proces aplikacji,
 • zgodność ze standardami UE.


Korzyści z zastosowania technologii

 • poprawa jakości życia (czystsze powietrze),
 • oszczędza pieniądze,
 • oszczędza wodę,
 • neutralizuje składowska,
 • ogranicza zjawisko smogu,
 • kończy spory pomiędzy społeczeństwem a przedsiębiorstwem,
 • wspomaga  podłoża pod przyszłą rekultywację,
 • rozwiązanie konkretnego problemu środowiskowego,
 • dostosowanie do wymagań najlepszych dostępnych technik i konkluzji BAT*,
 • dostosowanie do wymagań stowarzyszeń producentów,
 • zmniejszenie kosztów korzystania ze środowiska,
 • zmiana wizerunku firmy,
 • kompleksowe podejście do zarządzania emisją.

* - Konkluzje BAT (Best Available Techniques) to  wytyczne dotyczące “najlepszych dostępnych technologii”, które muszą być brane pod uwagę przy wydawaniu pozwoleń dla emisji przemysłowych.

Nagrody i wyróżnienia

Technologia celluguard® została Laureatem Konkursu Ministerstwa Środowiska GreenEvo 2014 - Akcelerator Zielonych Technologii

Technologia celluguard® zwyciężyła w polskiej edycji European Business Awards for the Environment 2014 i uzyskała nominację do głównej nagrody Komisji Europejskiej ds Środowiska.


LISTA KRAJOWYCH DYSTRYBUTORÓWWojewództwo: Firma:
dolnośląskie

Archem Sp. z o.o.
Łany ul. Wesoła 8 55-002 Kamieniec Wrocławski
tel. 71 381 25 15 kom. 530 503 568

Doktor Leks
ul. Klecińska 5 54-413 Wrocław
tel. kom. 604 560 767

kujawsko-pomorskie -
lubelskie

AMD KOLONIA
Świdnik Mały 72 20-258 Lublin 
tel: 502-714-518

Biomus sp. z o.o.
20-329 Lublin  ul. Chemiczna 7
tel.+48 665 800 600 

Artchem Artur Gutowski
ul. Żwirki Wigury 49 21-040 Świdnik
tel. 81/468-60-00

lubuskie Chemia Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 3 65-713 Zielona Góra
tel. 68/451 30 00
łódzkie -
małopolskie Romulus
ul. Władysława Łokietka 208 31-334 Kraków
tel. 12 389 74 21
mazowieckie Jawa Radliński Szymanek Sp. J.
ul. Gierdziejewskiego 7 02–495 Warszawa
tel. 22 39 77 555/666
opolskie PHCH Chemia Sp. z o.o.
ul. Wspólna 9 45-831 Opole
tel. 77/470-05-65
podkarpackie LINEA Dominika Jakubczyk Sp. J.
Pogwizdów Nowy 662 k.Rzeszowa 36-062 Zaczernie
tel. 17/863 10 39 tel. kom. 536 906 717
podlaskie PHCH Chemia Sp. z o.o.
ul. Obrębowa 1 15-001 Białystok
tel. 85/741-14-30
pomorskie MERKURY Alicja Peplińska
ul. Pucka 28 81-036 Gdynia
tel. 58/623 40 29 tel. kom. 669-152-084 

CHEMI-EXPRESS
ul. Trakt Świętego Wojciecha 223/225, 80-017 Gdańsk
Tel: 734-488-388
śląskie -
świętokrzyskie

Unimat Sp. J.
ul. Obuwnicza 9 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41/253-83-59

Jarkop
ul. Sosnowa 56 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 502 536 953

warmińsko-mazurskie OPTIMA OLSZTYN Sp. z o.o.
ul.Metalowa 4 10-603 Olsztyn
tel: 89/534 45 45
wielkopolskie HARDDOX S.C
ul. Wodna 13/1 61-782 Poznań
tel. 61- 644-88-88
zachodnio-pomorskie -

 

Dustergent celluguard® posiada wszelkie niezbędne atesty oraz certyfikaty.