English-VersionWersja-polskaChile-VersionRussianDeutsch

Firma posiada ISO 9001:2008 

 

Pogotowie przeciwpyleniowe

POGOTOWIE PRZECIW PYLENIU

W odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na ekologiczne metody rekultywacji i ochrony środowiska, firma AGATA wyszła z propozycją stworzenia Pogotowia Przeciwpyleniowego. Jest to grupa doświadczonych pracowników przygotowana tak, by w jak najkrótszym czasie zareagować, zabezpieczyć i unieszkodliwić pylący teren.

IDEA POGOTOWIA PRZECIWPYLENIOWEGO

Naszym celem jest dotarcie i zabezpieczenie terenu w jak najkrótszym czasie. Reakcja jest niemal natychmiastowa, ponieważ jesteśmy w stanie podjąć niezbędne działania w bardzo krótkim czasie od wezwania, w każdym miejscu w Polsce (w niektórych przypadkach nawet w przeciągu 24 h). Forma pogotowia przeciwpyleniowego nie wymaga użycia procedur urzędowych i rozpisywania przetargów, wystarczy zwykłe zamówienie.

Dodatkowo wymogi ochrony powietrza, regulują przepisy prawa:

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o odpadach wydobywczych kto, prowadząc obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, nie dopełnia obowiązku w zakresie:

  • sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów wydobywczych z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu,
  • utrzymywania i eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie tego obiektu oraz zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także zasad ochrony środowiska,
  • odmowy przyjęcia odpadów wydobywczych do obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych o składzie niezgodnym z dokumentami ewidencji odpadów lub zezwoleniem, - podlega karze grzywny do 100.000 złotych albo karze aresztu.

W sytuacji gdy przekroczenie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu występuje na znacznym obszarze kraju, a działania podjęte przez organy administracji samorządowej nie wpływają na poprawę stanu jakości powietrza, minister właściwy do spraw środowiska może, zgodnie z art. 91c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), opracować Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP).

KPOP to dokument strategiczny wyznaczający cele i kierunki działań, jakie powinny zostać uwzględnione, w szczególności na szczeblu lokalnym oraz w programach ochrony powietrza.

Przyjęty 3 września 2015 r. KPOP ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, ochronę ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. Jego realizacja ma pozwolić na osiągnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w perspektywie do 2030 r. – poziomów wskazywanych przez Światową Organizację Zdrowia.

PROCES DZIAŁANIA

TELEFON → ANALIZA ZADANIA →   ZAMÓWIENIE → WYKONANIE

JAK WYGLĄDA PATROL?

Osoby pracujący w drużynie wyposażeni są w środki, sprzęt i ogromną wiedzę podpartą wieloletnim doświadczeniem, które pozwala na skuteczne wykonywanie tego typu zadań. Jako profesjonaliści potrafią fachowo ocenić i przedsięwziąć kroki konieczne do walki z pyleniem. W skład pracowników pogotowia wchodzą zarówno osoby zajmujące się bezpośrednio hydrodynamicznym zabezpieczaniem terenów, jak i osoby z wykształceniem rolniczym czy z zakresu ochrony środowiska posiadające wiedzę w zakresie gleboznawstwa, fitosocjologii czy meteorologii, oraz osoby zajmujące się częścią logistyczną tego typu przedsięwzięć. Dzięki tak szerokiej specjalizacji, wiedzy i praktyce metoda stosowana przez firmę AGATA jest skuteczna i może być stosowana na szeroką skale w różnych aspektach.

ZNACZENIE DLA PAŃSTWA FIRMY

Zabezpieczenie typu celluguard® zapewnia likwidacje pylenia, rozprzestrzeniania się substancji lotnych, co znacznie poprawia stan powietrza w bezpośrednim otoczeniu składowiska zarówno dla pracowników jak i okolicznych mieszkańców, co ogranicza zagrożenie chorobami układu oddechowego np. ryzykiem występowania astmy u dzieci. Kontrola pylenia poprawia warunki środowiskowe, co sprzyja rozwojowi flory i fauny w okolicy zabezpieczanego terenu. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji jest również jednym z wymogów przedstawionych przez Unię Europejską, oraz Urzędy Miejskie, Gminne. Korzystając z usługi Pogotowia dostają Państwo od naszej firmy certyfikat „ZABEZPIECZONE SKŁADOWISKO - CZYSTE POWIETRZE” stanowiący świadectwo zabezpieczenia dla wszelkich urzędów. Dodatkowo nasza nasza firma posiada wszelkie możliwe atesty odnośnie bezpieczeństwa stosowania preparatu celluguard® m.in. atest PZH.

RODZAJE DZIAŁAŃ

Pogotowie zapewnia działania zarówno prewencyjne jak i doraźne. Jesteśmy w stanie zabezpieczyć teren jeszcze przed wystąpieniem pylenia, oraz już pylący. Zapewniamy również opcję monitoringu  zagrożonych terenów w formie abonamentu. Monitoring polega na obserwacji poziomu substancji lotnych w powietrzu, wykonywaniu okresowych ekspertyz i badań środowiskowych, oraz analiz gruntowo-wodnych. Jesteśmy również w stanie na podstawie współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidzieć warunki atmosferyczne  jakie wystąpią na danym terenie, a co za tym idzie określić w przybliżeniu okres występowania nasilonego pylenia i w odpowiednim czasie zaaplikować preparat celluguard®.

MIEJSCA DZIAŁANIA

Cel działalności pogotowia opiera się głównie na zabezpieczaniu terenów pylących przy kopalniach,  hałdach popiołu, azbestu, miału węglowego, kurzu, cementu, klinkieru. Zajmujemy się również zabezpieczaniem przeciw rozwiewaniu odpadów na składowiskach oraz kontrolą zapachu (Odor Control), ponieważ nasz preparat tworzy szczelną błonę na powierzchni, która zapobiega również roznoszeniu się nieprzyjemnego zapachu. Jesteśmy w stanie przygotować również teren pod imprezy masowe, rajdy, koncerty, festiwale, lądowiska co zmniejsza ilość pylenia i podnosi bezpieczeństwo osób biorących udział w tego typu wydarzeniach. Preparat celluguard® doskonale sprawdza się również, w czasie przygotowywania tymczasowych dróg technicznych czy ochronie transportów na terenach budów, zwłaszcza w bliskiej okolicy zabudowań.

NIE STRASZNY NAM ŻADEN TRUDNY  TEREN!

Firma AGATA jest w stanie dotrzeć w każdy teren. Zarówno pod względem stopnia nachylenia, wielkości jak i grząskości. Dysponujemy hydroagregatami z napędem terenowym 6x6, a w ekstremalnych warunkach jesteśmy w stanie skorzystać również z pomocy śmigłowca.

CZAS DZIAŁANIA PREPARATU CELLUGUARD

Nasze zabezpieczenia mogą być aplikowane w trzech rodzajach:  

  • zabezpieczenie krótkotrwałe - 0-3 miesiące, doskonałe do zabezpieczania terenów doraźnie, np. przy imprezach masowych, ochronie transportu.
  • zabezpieczenie średniotrwałe3-6 miesiący, sprawdzające się w przypadku miejsc pylących okresowo np. podczas suszy.
  • zabezpieczenie długotrwałe6-12 miesięcy, idealne dla kopalni, składowisk odpadów gdzie pylenie czy rozwiewanie odpadów odbywa się przez cały rok i ochrona potrzebna jest bez przerwy.

JAKIE DZIAŁANIA Z PAŃSTWA STRONY?

Jedyne co muszą Państwo zrobić to zadzwonić do nas i zamówić usługę, a po naszym przyjeździe zapewnić dostęp do legalnego i wydajnego źródła wody np. hydrantu, czy zbiornika retencyjnego. Resztą zajmie się nasza firma, a Państwo będą mogli pracować spokojnie, zdrowiej i bez zmartwień.

Zapraszamy do kontaktu :
POGOTOWIE PRZECIW PYLENIU  tel. 48 320 22 69


 

OSTATNIE REALIZACJE

NOMINACJA 2014

Dustergent przeciwpyleniowy celluguard® został jedynym, polskim nominowanym w kategorii produkt do Europejskiej Nagrody Biznes dla Środowiska 2014. więcej >>>

 

ISO 9001:2008

Mamy zaszczyt poinformować, że nasza firma posiada Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 przyznany przez United Registrar of Systems.


 

NASI KLIENCI

Copyright © AGATA - celluguard® to pewna i skuteczna ochrona przed pyleniem 1986 - 2017

Made by AGATA