English-VersionWersja-polskaChile-VersionRussianDeutsch

Firma posiada ISO 9001:2008 

 

 • Nasze usługi z zastosowaniem celluguard® gwarantują zdrowe i świeże powietrze.
 • celluguard® zabezpiecza pylące hałdy, składowiska popiołów, kopalnie.
 • celluguard® chroni przed pyłem piaskowym instalacje solarne.
 • DUST DRONE SYSTEM - Nowoczesne Platformy Kontroli pylenia z powietrza
 • celluguard® to pewna i skuteczna ochrona przed wtórnym pyleniem.

  Zabezpieczamy skutecznie przed wtórnym pyleniem odpady paleniskowe z ponad 50% wytworzonej energii elektrycznej w Polsce!

Półmaski przeciwpyłowe i filtrujące

KLASA FFP1

Półmaski tej klasy przeznaczone są do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 4x NDS

Półmaski przeciwpyłowe - filtrującePółmaski przeciwpyłowe - filtrujące

Przykładowe zastosowanie:
pyły nietoksyczne, przemysł spożywczy, przemysł rolniczy, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych , pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.


KLASA FFP2

Półmaski tej klasy przeznaczone są do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 10x NDS.

Półmaski przeciwpyłowe - filtrującePółmaski przeciwpyłowe - filtrujące  

Przykładowe zastosowanie:
średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, włókno szklane, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, farmaceutyczny, przy obróbce drewna twardego, spawanie, lutowanie, pyły respirabilne.


KLASA FFP3

Półmaski tej klasy przeznaczone są do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 30x NDS.

Półmaski przeciwpyłowe - filtrujące

Przykładowe zastosowanie:
duże stężenie pyłów respirabilnych, spawanie i lutowanie, chroni np. przed pyłami zawierającymi: beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne, azbest, włókno szklane, w przemyśle farmaceutycznym.


Warstwa Węgla Aktywnego

Chroni układ oddechowy przed jednoczesnym drażniącym działaniem aerozoli i par substancji organicznych o koncentracji niższej niż ustalone dla nich Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS).

Półmaski przeciwpyłowe - filtrującePółmaski przeciwpyłowe - filtrujące

Przykładowe zastosowanie:
sortowanie odpadów, produkcja akumulatorów, malowanie i dekoracja wnętrz, oczyszczalnie ścieków, spawalnictwo.


Półmaski PŁASKIE-SKŁADANE

Kiedy nie są używane, zajmują mało miejsca i można je wygodnie nosić przy sobie.

Półmaski przeciwpyłowe - filtrującePółmaski przeciwpyłowe - filtrującePółmaski przeciwpyłowe - filtrujące


   
Zasady użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego.

Sprzęt filtrujący tzw. „szczelnie dopasowany” nie powinien być stosowany przez osoby, których broda, bokobrody, blizny, itd. uniemożliwiają prawidłowe dopasowanie części twarzowej lub zakłócają prawidłowe funkcjonowanie zaworów oddechowych. W takim przypadku jedynie sprzęt filtrujący z wymuszonym przepływem powietrza może gwarantować skuteczną ochronę.

Każdorazowo przed użyciem wszystkich typów sprzętu filtrującego należy sprawdzić:

 • czy sprzęt nie jest uszkodzony,
 • czy nie są uszkodzone zawory oddechowe,
 • czy taśmy nagłowia pozwalają na szczelne dopasowanie,
 • czy elementy filtrujące są w dobrym stanie tzn. czy nie jest uszkodzone opakowanie jednostkowe, obudowa oraz czy oznaczenia odpowiadają zidentyfikowanemu zagrożeniu,
 • czy nie została przekroczona data ważności sprzętu,
 • dla sprzętu ze wspomaganiem lub wymuszonym przepływem powietrza dodatkowo należy sprawdzić: stan naładowania baterii oraz zgodność z instrukcją producenta czy jest osiągane minimalne objętościowe natężenie przepływu dostarczanego powietrza.


W celu zapewnienia jak najlepszej szczelności części twarzowej, sposób zakładania, dopasowywania i zdejmowanie półmasek, ćwierćmasek i masek, powinien przebiegać wg następująco:

 • umieścić część twarzową tak, aby przykrywała usta i nos lub całą twarz (w zależności od części twarzowej),
 • założyć nagłowie tak, aby dwie oddzielne jego taśmy znajdowały się na czubku głowy i na karku,
 • dopasować naciąg taśm nagłowia tak, aby część twarzowa utrzymywana była w ustalonym położeniu,
 • w przypadku półmasek filtrujących dopasować uszczelkę nosową,
 • w celu zdjęcia części twarzowej należy poluzować taśmy nagłowia poprzez zwolnienie zaczepów.

Po założeniu i dopasowaniu części twarzowej należy sprawdzić szczelność jej dopasowania. W tym celu należy:

 • wloty elementów filtrujących zakryć szczelnie dłońmi,
 • wykonać wdech,
 • część twarzowa jest prawidłowo i szczeknie zamocowana, jeżeli odczuje się silny opór wdechu, a ścianki półmaski przybliżą się do twarzy,
 • wyloty zaworów wydechowych zakryć szczelnie dłońmi,
 • wykonać wdech,
 • część twarzowa jest prawidłowo i szczelnie zamocowana, jeżeli odczuje się silny opór wydechu, a ścianki półmaski oddalą się od twarzy,
 • w przypadku zaobserwowania jakiejkolwiek nieszczelności część twarzową należy dopasować ponownie i znów sprawdzić jej szczelność,
 • w przypadku braku możliwości uzyskania szczelności część twarzową należy wymienić.


Źródło: Zasady doboru środków ochrony indywidualnej, CIOP.


 

OSTATNIE REALIZACJE

NOMINACJA 2014

Dustergent przeciwpyleniowy celluguard® został jedynym, polskim nominowanym w kategorii produkt do Europejskiej Nagrody Biznes dla Środowiska 2014. więcej >>>

 

ISO 9001:2008

Mamy zaszczyt poinformować, że nasza firma posiada Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 przyznany przez United Registrar of Systems.


 

NASI KLIENCI

Copyright © AGATA - celluguard® to pewna i skuteczna ochrona przed pyleniem 1986 - 2017

Made by AGATA